top of page

गोल्डेन लाइटब्रेरी

स्वास्थ्य, शान्ति, स्वतन्त्रता, जागरण, पुनर्मिलन, अवतार, र सम्झनाको कोडहरू।

यस लाइटब्रेरीमा, मैले हल्का-भाषा मार्फत उपकरणहरू सिर्जना गरेको छु, डर मोन्गोरिङ कन्डिसनिङलाई तोड्न, तपाइँलाई तपाइँको दिव्य आत्मा ब्लु-प्रिन्टसँग पङ्क्तिबद्ध गर्न, र तपाइँलाई तपाइँको पूर्ण क्षमतामा सक्रिय गर्न। आनन्द लिनुहोस्!

सबै प्रसारणहरू 22.22.22 पोर्टलमा पूरा भयो।
Anchor 3

"म अन्ततः यस ग्रहमा घरमा महसुस गर्छु !!!!" - स्काइलेक्स

bottom of page