top of page

रेकी र हल्का भाषा

किन रेकीलाई हल्का भाषासँग मिल्छ?  

मलाई   थाहा थियो कि रेकी हल्का भाषासँग मिसिएको छ किनभने the  भाषाले कुनै पनि समय ग्राहकलाई सहज रूपमा काम गरिरहेको थियो। रेकीले शरीरलाई लाइट एण्ड लाइट ल्याङ्ग्वेजले ढाकेर शरीरमा प्रकाश कोडहरू राख्छ जसले DNA लाई प्रत्यक्ष रूपमा सक्रिय पार्छ भन्ने कुरा मैले याद गरेपछि यो अर्थ लाग्न थाल्यो। हात मिलाएर जान्छन् । म भन्न चाहन्छु कि रेकीले DNA सक्रियताको लागि शरीरलाई प्राइम गर्छ।

  तयारीको लागि छविमा क्लिक गर्नुहोस्।

Services

समीक्षाहरू

Anchor 2

I have been suffering with ALS and my right leg lost all feeling. When Amanda was kind enough to come to my house, she did a reiki treatment on me and a miracle happened! After she left, the next morning, my leg was completely healed!!!!! All sensation came back to my leg!!!! I'm crying right now..... -Alberta

bottom of page