top of page

Die Golden Lightbrary

Kodes van gesondheid, vrede, vryheid, ontwaking, hereniging, beliggaming en onthou.

In hierdie Lightbrary het ek gereedskap geskep deur lig-taal, om deur vreesaanjaende kondisionering te breek, jou in lyn te bring met jou goddelike sielbloudruk, en jou tot jou volle potensiaal te aktiveer. GENIET!

Alle uitsendings is op die 22.22.22-portaal voltooi.
Anchor 3

"Ek voel UITEINDELIK tuis op hierdie planeet !!!!" -Skylex

bottom of page