top of page

The Golden Lightbrary

Առողջության, խաղաղության, ազատության, զարթոնքի, վերամիավորման, մարմնավորման և հիշելու կոդեր:

Այս Lightbrary-ում ես ստեղծել եմ գործիքներ լուսային լեզվի միջոցով՝ կոտրելու վախը սանձազերծող պայմանավորումը, հարթեցնելու ձեզ ձեր աստվածային հոգու նախագծման հետ և ակտիվացնելու ձեզ ձեր ողջ ներուժը: ՎԱՅԵԼԵՔ

Բոլոր փոխանցումներն ավարտվել են 22.22.22 պորտալում:
Anchor 3

«ՎԵՐՋԱՊԵՍ այս մոլորակի վրա ես ինձ զգում եմ ինչպես տանը !!!!» -Skylex

bottom of page